Aziatische varkens zijn gevaarlijker dan trekvogels

NRC Handelsblad plaatst de laatste tijd een plaatje van een trekvogelformatie bij informatie over vogelpest. Een varken zou toepasselijker zijn. De kans dat een gevaarlijk virus door Aziatische varkens ontstaat, lijkt vele malen groter dan dat trekvogels daarbij betrokken zullen zijn. Bovendien zal zo'n virus via mensen en transporten veel sneller bij ons zijn dan via trekvogels mogelijk is.

De eenzijdige berichtgeving in de media wekt de indruk dat trekvogels een gevaar vormen voor de mensheid. In Azië zijn vanuit de pluimveehouderij echter niet alleen trekvogels maar ook varkens besmet. In tegenstelling tot vogels zijn varkens zowel bevattelijk voor vogelpest als voor mensengriep. In varkens kunnen beide virussen zich combineren tot een nieuw virus. Het H5N1virus is een vogelpestvirus dat, in zeer beperkte mate, dodelijk kan zijn voor mensen. Een dergelijk mengvirus kan de dodelijkheid van het H5N1-virus combineren met de besmettelijkheid voor mensen van het mensengriepvirus.

Op Java heeft men bij varkens het H5N1-virus aangetroffen. Het betrof vooralsnog alleen varkens in de buurt van de pluimveestallen waarin vorig jaar de kippen waren gestorven aan het H5N1-virus. In verderaf gelegen gebieden kwam dit H5N1-virus nog niet voor. Varkens worden echter niet ziek van dit virus. Het virus kan zich daardoor over de gehele varkenspopulatie verspreiden. In dergelijke varkens kan het mengvirus ontstaan dat het begin zal vormen van een wereldwijde epidemie onder mensen. Volgens Nature is een waterdichte controle, door geldgebrek, onmogelijk.

Ook in China zijn besmette varkens gevonden. Europa importeert van alles uit Zuidoost-Azië. Alleen dit jaar al 300.000 ton gekookte kip uit Thailand. Gekookte kip is op zich ongevaarlijk. Bij alle transporten uit Azië kan een gevaarlijk mengvirus echter als verstekeling meereizen. Deze week stierf nog een Thai aan het H5N1-virus.

    • Jeroen van Rooijen Pluimvee-Etholoog