`Antillenroute moet gunstiger'

Nederland weigert een belastingheffing in te trekken op dividend van bedrijven met dochterondernemingen op de Antillen. Onder de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) geldt een belastingtarief van 8,3 procent. Maar de Antillen willen naar een nultarief om internationaal beter te kunnen concurreren.

Tijdens een werkbezoek aan staatssecretaris Joop Wijn (Financiën, CDA) diende de Antilliaanse minister van Financiën, Ersilia de Lannooy, deze week een wijzigingsvoorstel voor de BRK in. Wijn is bereid te praten over een nultarief voor bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, maar een algeheel nultarief voor bedrijven gaat de Nederlandse regering ,,een stap te ver''.

Dat is oneerlijk, meent De Lannooy. Ze wijst op landen als Malta en Cyprus, die een nultarief hanteren zonder dat daar sancties tegenoverstaan. ,,We willen een gelijke behandeling, zoals ook andere EU- landen krijgen'', aldus de Lannooy tegen Radio Nederland Wereldomroep.

De Antillen staan sinds de Tweede Wereldoorlog, toen grote sommen geld vanuit Nederland naar Curaçao werden overgeboekt, bekend als aantrekkelijke financiële jurisdictie. In combinatie met een gunstig belastingklimaat ontwikkelde zich een florerende offshore-sector.

Om `de Antillenroute' in lijn te brengen met internationaal geldende regels, werd in de jaren negentig samen met Nederland het zogeheten Nieuw Fiscaal Raamwerk (NFR) ontwikkeld. De Belastingregeling voor het Koninkrijk is een manier om dat fiscale regime aan te bieden aan buitenlandse investeerders. ,,Nederland wil het braafste jongetje zijn in de EU. Wij hollen daar achteraan, maar we hebben er niets aan'', aldus minister De Lannooy. De offshore was ooit verantwoordelijk voor een kwart van de Antilliaanse economie, dat is nu nog maar 12 procent.

Onder de BRK, het belastingverdrag tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba, moeten internationale bedrijven met een dochteronderneming op de Antillen 8,3 procent belasting betalen over dividend dat wordt uitgekeerd op de Antillen. Het belastinggeld wordt afgedragen in Nederland en vervolgens door Den Haag aan de Antillen overgedragen. De Antilliaanse regering wil hier nu dus van af.