`Alleenstaanden worden benadeeld met pensioen'

In de `rijke' tijd van de jaren negentig was er sprake van dat het opgespaarde partnerpensioen toegevoegd zou worden aan het pensioen van mensen zonder partner. Er is immers wel al die jaren een bijdrage voor betaald. Zowel PGGM als ABP waren hiermee bezig. Ik heb er echter nooit meer wat van gehoord. Hoe zit dat nu?(H.B.)

Alleenstaanden waren bij de pensioenopbouw verplicht solidair met stellen en ze kregen er zelf niets voor terug. In de Pensioen- en Spaarfondsenwet is geregeld dat mensen met ingang van 1 januari 2002 hun recht op een nabestaandenpensioen mogen omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Dit recht op uitruil geldt echter uitsluitend voor het nabestaandenpensioen dat vanaf die datum is opgebouwd. Veel fondsen zijn in dezelfde periode overgestapt van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis naar een nabestaandenpensioen op risicobasis. Dan bouw je niets op, en kun je ook niet ruilen.

    • Wilma van Hoeflaken