48 uur te laat geboren

Ik ben geboren op 2 januari 1950. Hoe lang ik wil werken weet ik niet, maar ik ging er altijd vanuit dat ik ruim voor mijn 65ste zou stoppen. Helaas val ik buiten de overgangsregeling voor de afschaffing van de fiscale faciliteiten voor het opbouwen van vroegpensioen. Als ik 48 uur eerder was geboren zou ik hier wel voor in aanmerking komen. Ik ben het slachtoffer van willekeur. (T.W.)

Het maakt inderdaad veel uit of mensen nog in 1949 of eerder geboren zijn, of op 1 januari 1950 of daarna. Fiscaal gefaciliteerde opbouw van het vroegpensioen zit er voor u niet in. En dat is niet het enige. U komt, als u een jongere partner hebt, evenmin in aanmerking voor de partnertoeslag in de AOW. En een nabestaandenuitkering zou u ook niet krijgen, tenzij u kinderen onder de 18 verzorgt.

Misschien bent u inderdaad het slachtoffer van willekeur. Die 1950-grens is voor zover ik weet begonnen bij de nabestaandenuitkeringen (ANW). Dat was destijds een bezuinigingsmaatregel. Door de gelijke behandelingswetgeving kregen niet alleen weduwen, maar ook weduwnaars recht op een uitkering. Omdat dat kostbaar werd, is de uitkering versoberd en zijn de eisen aangescherpt. Alleen de groep die voor 1950 geboren was, bleef buiten schot. Datzelfde gebeurt bij de afschaffing van de partnertoeslag in de AOW in 2015. De gedachte is dat partners in deze leeftijdscategorie nog financieel afhankelijk van elkaar zijn, in tegenstelling tot jongere generaties. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, want de meeste vrouwen van in de veertig zijn niet economisch zelfstandig, laat staan de groep die al in de vijftig is.

Waarom 1950 ook als grens is gekozen bij de nieuwe vroegpensioenwetgeving weet ik niet, maar ik vermoed dat die grens inmiddels al zo geaccepteerd is, dat het vanzelfsprekend was om er ook nu weer vanuit te gaan. Iemand die in de jaren zestig of zeventig is geboren, zal daar waarschijnlijk niet mee zitten. De afstand tot 1950 is dan groot. Maar als het hangt op 48 uur meer of minder is het wel vervelend, lijkt me.

    • Wilma van Hoeflaken