Senaatsrapport asbest: Franse staat nalatig

Franse senatoren hebben de staat beschuldigd van ,,onbegrijpelijke onverschilligheid'' en ,,nalatigheid'' in de bestrijding van de risico's van asbest voor de volksgezondheid. In een hard rapport, dat mogelijk de weg vrijmaakt voor een rechtszaak tegen de staat, stelt de commissie van senatoren de Franse overheid medeverantwoordelijk, samen met asbestfabikanten en werkgevers, voor ,,de grootste gezondheidsramp van de laatste jaren''.

Volgens experts die de senaatscommissie aanhaalt, zijn tussen 1965 en 1995 35.000 mensen in Frankrijk overleden aan kanker door asbest. In de komende twintig jaar zullen volgens hen nog 60.000 tot 100.000 doden vallen. De commissie spreekt van een ,,onomkeerbare kankerepidemie''.

De politiek verantwoordelijken hebben zich volgens het senaatsrapport jaren laten gijzelen door een industrielobby die er in slaagde het verbieden van asbest tot 1997 te vertragen, terwijl al sinds 1965 bekend was dat het verwijderen van asbest uit gebouwen nodig was om de verspreiding van kanker te voorkomen. In hoorzittingen van de Senaat, gaven politici toe te kort te zijn geschoten. Volgens de senaatscommissie moet de Franse een standaardprocedure ontwikkelen voor schadevergoeding. Momenteel lopen bij justitie 6.000 klachten van asbestslachtoffers tegen werkgevers en de staat.