Ritbeprijzing kan veel goedkoper

De kosten voor invoering van de kilometerheffing of ritbeprijzing liggen veel lager dan eerder was berekend. Dat hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven gisteren gezegd in een hoorzitting in de Tweede Kamer over de nota Mobiliteit.

Automatiseringsbedrijf Logica CMG hield de Tweede-Kamerleden voor dat landelijk invoeren van het systeem ongeveer 1,3 miljard euro gaat kosten. Dat is aanzienlijk minder dan was berekend door de commissie 'Anders betalen voor mobiliteit' die het kabinet heeft geadviseerd over de manier waarop beprijzing moet worden gerealiseerd. Volgens deze adviescommissie moeten de kosten worden geraamd op 2 tot 4 miljard euro, plus jaarlijkse exploitatiekosten van 1 miljard. Om die reden besloot het kabinet het plan nog even in de ijskast te leggen.

Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven deelden in de hoorzitting ook mee dat de invoering veel eerder kan: al in 2009 op een aantal knelpunten. Het kabinet ziet pas na 2012 kansen voor het betaalsysteem.

Het automatiseringsbedrijf Logica CMG wil de technologie die nu al in het buitenland wordt gebruikt, ook hier gaan gebruiken. Dat kan via het inbouwen in auto's van navigatieapparatuur, ,,een soort Tomtom-oplossing'', waar veel auto's al van zijn voorzien. De door de overheid gekozen oplossing van gecertificeerde kastjes, die in elke auto moet worden ingebouwd, is volgens Logica CMG veel duurder.

Voorzitter Nouwen, voorheen directeur van de ANWB, van de adviescommissie zei het ,,absoluut nodig'' te vinden dat het kabinet liefst vandaag nog beslist over invoering van een kilometerheffing en dat niet overlaat aan een volgend kabinet. Het doorschuiven van een besluit zet het ,,unieke draagvlak'' volgens hem op het spel. ,,Als dat wegvalt zijn we twintig jaar terug. Het zal buitengewoon moeilijk zijn om het opnieuw te vormen'', aldus Nouwen.

Nouwen veronderstelt dat het uitstel alles te maken heeft met de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Moge niet verkiezingsangst maar het belang van Nederland zegevieren.'', waarschuwde hij de Tweede Kamerleden die zich met deze hoorzitting voorbereidden op een debat binnenkort met minister Peijs (Verkeer, CDA).

De kilometerheffing is een vorm van rekeningrijden, een onderwerp dat de politiek al jaren bezighoudt. Het doel is om automobilisten met financiële middelen te ontmoedigen om in de spits drukke verkeersroutes te nemen.