Opnieuw massale staking in België

Het economisch leven in België lag vandaag grotendeels stil door stakingsacties tegen de plannen van de paarse regering-Verhofstadt om de regeling voor vervroegd pensioen te beperken. In belangrijke sectoren als de metaal, chemie en auto-industrie werd vandaag niet gewerkt. In de Antwerpse haven hebben werknemers het werk neergelegd. Het bus- en tramverkeer lag vrijwel stil.

Bij de spoorwegen werd gewoon gewerkt na een oproep van de vakbonden om betogers vandaag naar Brussel te vervoeren voor een massale demonstratie tegen het `Generatiepact' van het kabinet-Verhofstadt. Eerder deze maand werd ook al gestaakt tegen het pact, maar die actie werd alleen gesteund door de socialistische vakbonden. Tot de demonstratie in Brussel, waar vanmiddag 70.000 tot 100.000 betogers werden verwacht, is door zowel de socialistische, christelijke als liberale vakcentrale opgeroepen. Er leken minder blokkades bij bedrijven te zijn dan eerder deze maand, wegens dreigende juridische acties van werkgevers.

De vakcentrales verzetten zich tegen de verhoging per 2008 van de leeftijd voor vervroegde uittreding (`brugpensioen') van 58 naar 60 jaar na een loopbaan van tenminste 30 jaar in plaats van 25 jaar. Voor nader te bepalen `zware' beroepen en vrouwen wordt een uitzondering gemaakt.

Verder wil het Belgische kabinet het minder gemakkelijk maken voor werknemers vanaf 50 jaar om bij herstructureringen in bedrijven met brugpensioen te gaan. Vooral hiertegen richt zich het verzet van de bonden. Ook willen ze meer uitzonderingen bij de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen.

Volgens een enquête in de krant Het Laatste Nieuws is de steun voor stakingen tegen het Generatiepact bij de Belgen sterk verminderd, van bijna de helft tot eenderde. Bij de kiezers van geen enkele partij is een meerderheid voor stakingen. Premier Verhofstadt maakte deze week duidelijk dat zijn kabinet aan de plannen vasthoudt. De socialistische regeringspartners hebben de noodzaak van de maatregelen onderstreept om de vergrijzingskosten in de hand te houden.