Leiders EU: spoedig akkoord over begroting

De Europese regeringsleiders willen voor het eind dit jaar een akkoord bereiken over de begroting van de Unie. Maar afspraken over de wereldhandel dreigen Europa te verdelen.

Tijdens een informele bijeenkomst op kasteel Hampton Court in de buurt van Londen hebben de leiders van de 25 EU-lidstaten gezegd te verwachten dat op hun treffen in december afspraken kunnen worden gemaakt over de begroting van de Unie voor de jaren 2007-2013. Eerder dit jaar maakten zij elkaar hierover bittere verwijten, vooral doordat Groot-Brittannië en Frankrijk tegenover elkaar kwamen te staan. Volgens diverse regeringsleiders heeft de informele bijeenkomst van gisteren de lucht geklaard.

De optimistische stemming werd getemperd door de mededeling van de Franse president Chirac dat hij verdere concessies van de EU bij onderhandelingen voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zal torpederen. EU-onderhandelaar Peter Mandelson zou vandaag met nieuwe voorstellen komen. Andere landen, de Verenigde Staten voorop, eisen dat de Unie de eigen landbouwmarkt meer openstelt voor producten van buiten. De landbouwuitgaven zijn eveneens het belangrijkste struikelblok bij de besprekingen over de Europese begroting.

Het echte thema op Hampton Court was de wijze waarop de Europese economie de concurrentie met de rest van de wereld aankan en de vraag of dit ten koste moet gaan van de sociale stelsels in de lidstaten. Alle aanwezigen schaarden zich achter een document van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, dat uitspreekt dat modernisering noodzakelijk is, maar waarin tevens wordt gesteld dat sociale rechtvaardigheid één van de basiskenmerken van de Europese Unie is.

Over de oprichting van een `globaliseringsfonds' dat lidstaten kunnen aanspreken als zij te maken krijgen met grote bedrijfssluitingen bestaat verdeeldheid. Hieruit zou bijvoorbeeld de herscholing van getroffen werknemers kunnen worden betaald. De Franse president Chirac toonde zich een groot voorstander van dit fonds, maar de Duitse bondskanselier Schröder vroeg zich na afloop of hier nu wel een speciale taak voor Brussel was weggelegd. Ook hebben lidstaten, waaronder Nederland, twijfels over de kosten, maar volgens de Europese Commissie zou het fonds gevuld kunnen worden met de jaarlijkse overschotten op de Europese begroting.