Huwelijksmigratie daalt volgens IND

Het aantal aanvragen voor een machtiging voorlopig verblijf (mvv) voor gezinsvorming of -hereniging is gedaald. Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar zijn ongeveer tweeduizend mvv's aangevraagd, 23 procent minder dan in dezelfde periode in 2004. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die vanmiddag worden bekendgemaakt. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de strengere eisen voor het vestigen in Nederland. De leeftijdsgrens van mensen die zich hier willen vestigen werd verhoogd van 18 naar 21 jaar. Ook de inkomenseis was verhoogd. Ingezetenen van Nederland die een partner willen laten overkomen, moeten tegenwoordig 120 procent van het minimumloon verdienen. De daling wordt ook veroorzaakt doordat mensen afkomstig uit de nieuwe lidstaten van de EU niet langer mvv-plichtig zijn.