Brussel bereid tot concessies landbouw aan WTO

De Europese Commissie wil de bescherming van de landbouwsector tegen buitenlandse import verder verminderen om de Doha-ronde voor liberalisering van de wereldhandel vlot te trekken.

Zij presenteerde vanmiddag namens de Europese Unie politiek gevoelige concessies. De Franse president Chirac dreigde gisteren nog om de handelsronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te blokkeren bij meer landbouwconcessies. Volgens Frankrijk overschrijdt de Europese Commissie, die namens de EU onderhandelt, haar mandaat.

Eurocommissaris Mandelson (Handel) sprak op een persconferentie met zijn collega Fischer Boel (Landbouw) van een ,,substantieel'' bod. Volgens hem blijft hij ,,volledig binnen het mandaat'' al is de ,,uiterste grens'' bereikt. Volgens Mandelson is het bod ,,voorwaardelijk'' en moeten andere landen direct toegevingen doen bij industriële goederen, diensten en andere landbouwkwesties. Ook moet de VS landbouwsubsidies ,,echt disciplineren''.

Half december moeten ministers van de 148 WTO-landen belangrijke besluiten nemen in Hongkong. De EU stond onder zware druk van handelspartners als de VS en Brazilië om een nieuw bod te doen. Onlangs kwam de VS met het bod om handelsverstorende steun voor Amerikaanse boeren met 60 procent te verminderen en nog verdergaande beperking van importbescherming. De EU bood daarop een vermindering met 70 procent van handelsverstorende subsidies voor boeren aan. Maar dat was volgens de handelspartners onvoldoende. Hoge importtarieven voor producten als rundvlees gingen te weinig omlaag.

Volgens het jongste aanbod verlaagt de EU de gemiddelde importtarieven voor landbouwproducten met 46 procent (van 22,8 procent naar 12,2 procent), wat meer is dan bij de vorige Uruguayronde werd overeengekomen, maar achterblijft bij de eisen van de handelspartners. De hoogste landbouwimporttarieven gaan in het EU-bod met 60 procent omlaag, terwijl de lagere tarieven met 35 tot 60 procent zakken. Ook komen er minder producten met extra bescherming.