Brits rookverbod is `halfslachtig'

In Groot-Brittannië is gisteren verontwaardigd gereageerd op een gedeeltelijk rookverbod, dat de regering vanaf 2007 wil afkondigen voor pubs. Veel critici wijzen het als halfslachtig van de hand.

Na langdurige onderhandelingen binnen het kabinet werden de ministers het woensdag eens over een compromis. Dit behelst dat er in pubs die tevens eten serveren een rookverbod van kracht wordt. Ook in restaurants mag er dan niet meer worden gerookt, evenmin als in kantoren. In pubs waar alleen drank wordt geschonken is roken wel toegestaan. Particuliere clubs worden vrijgesteld van de nieuwe maatregel.

De maatregel geldt alleen voor Engeland en Wales. In Schotland gaat volgend jaar april een algeheel rookverbod in op alle werkplaatsen, inclusief pubs. Noord-Ierland schakelt daarop in 2007 over. In de Ierse Republiek geldt al sinds maart 2004 een verbod.

Zowel gezondheidsorganisaties als belangenorganisaties van pubeigenaars zeiden dat het eerlijker zou zijn een algeheel rookverbod in pubs af te kondigen. De uitbaters van de meeste pubs zullen nu beoordelen of ze meer geld kunnen verdienen door hun keuken op te heffen ten gunste van rokers of dat ze maaltijden blijven serveren op het gevaar af rokende klanten te verliezen.

Een onbedoeld gevolg van de maatregel zou kunnen zijn dat de kloof tussen Noord- en Zuid-Engeland groter wordt. In het noorden, waar naar verhouding meer rokende mensen met een laag inkomen wonen, zullen pubs eerder geneigd zijn hun catering op te geven dan in het welvarende zuiden. Hierdoor zou de volksgezondheid in het armere noorden achteruit kunnen gaan, terwijl die in het zuiden juist zou verbeteren.

De kwestie was zeer omstreden in het kabinet. De minister van Volksgezondheid, Patricia Hewitt, was voor een algeheel rookverbod. Ze werd echter dwarsgezeten door haar voorganger, John Reid, nu minister van Defensie. Reid hield vast aan een voorstel voor een gedeeltelijk verbod, dat hijzelf had voorbereid. Een belangrijk argument van hem was dat de overheid niet te paternalistisch moet zijn. Een invloedrijke aanhanger van dit idee, die zich onlangs in het debat mengde was kunstenaar David Hockney, zelf een fervent roker.

Gisteren verzekerde Hewitt journalisten niettemin dat een algeheel rookverbod slechts een kwestie van tijd is. In Britse krantencommentaren werd het slepende debat in het kabinet uitgelegd als een teken dat het gezag van premier Tony Blair tanende is.