`Apart ministerie voor terrorismebestrijding'

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) moet in de toekomst worden ondergebracht bij een nieuw ministerie van Veiligheid. Ook moet de dienst mogelijk fuseren met de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

Dat stelt de fractie van D66 in de Tweede Kamer in een vanochtend gepresenteerde notitie over terrorismebestrijding. Volgens de opsteller van de notitie, het Tweede-Kamerlid Van der Laan, moeten de AIVD, de MIVD en andere instanties die bij terrorismebestrijding betrokken zijn, hun informatie beter met elkaar delen.

In de analyse van D66 is het in toenemende mate onduidelijk geworden welk departement verantwoordelijk is voor de AIVD. De inlichtingendienst valt formeel onder de minister van Binnenlandse Zaken, maar door de terreurbestrijding heeft ook Justitie een grotere betrokkenheid gekregen. Uiteindelijk moet er volgens D66 een ministerie van Veiligheid worden opgezet waarin delen van de huidige ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en `mogelijk' ook delen van Defensie worden gefuseerd.

D66 meent verder dat `onorthodoxe' wetgeving gerechtvaardigd is om terrorisme tegen te gaan. Maar die maatregelen moeten wel beperkt blijven tot terrorismebestrijding. Ze mogen niet gebruikt worden voor andere delicten, vindt de partij. Daarom zou er naast het Wetboek van Strafrecht een apart Wetboek Terroristische misdrijven moeten komen. Dit om te garanderen dat terrorismewetgeving een aparte `enclave' blijft in het strafrecht.

Terrorismewetgeving moet na invoering regelmatig op effectiviteit en aantasting van burgerlijke vrijheden getoetst worden en desnoods kunnen worden ingetrokken. Dat is volgens Van der Laan ook van belang voor Europese wetgeving op dat gebied.

Volgens D66 moet er een waarschuwingssysteem komen die de lucht permanent kan monitoren op nucleair, biologisch of chemisch materiaal. Ook moet er een systeem komen waarmee opmerkelijke ziekteverschijnselen vroegtijdig kunnen worden opgespoord en geïnventariseerd.

De Tweede Kamer debatteert naar verwachting volgende week over de terreurbestrijding.