Adequaat

In het bericht Elf doden bij brand cellencomplex Schiphol (27 oktober, pagina 1) stond dat volgens minister Donner adequaat is gereageerd op de brand. Hij zei op de persconferentie te Schiphol letterlijk: ,,Maar het is duidelijk wel het beeld zoals we gekregen hebben, dat er zo snel mogelijk prompt door het personeel is gedaan wat er gedaan kon worden om slachtoffers veilig te stellen''. Minister Verdonk zei op dezelfde persconferentie dat het duidelijk was ,,dat de medewerkers hier, de medewerkers van de KMAR (marechaussee - red.), de medewerkers van de diverse organisaties die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest dat die adequaat hebben gehandeld''.

Rectificatie / Gerectificeerd

In correcties en aanvullingen (28 oktober, pagina 3) wordt minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) geciteerd op de persconferentie donderdag 27 oktober na de brand op Schiphol. De complete zin luidde: ,,Ik wil in aanvulling op wat de heer Donner heeft gezegd ook melden dat ik onder de indruk ben van de zeer adequate manier waarop er is gehandeld, wat we nu krijgen aan gegevens is duidelijk dat de medewerkers hier, medewerkers van de KMAR (marechausse, red.), medewerkers van de diverse organisaties die bij de gebeurtenissen betrokken zijn geweest, dat die adequaat hebben gehandeld.''