Aantal vrouwen aan de top stijgt

Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd aan de top van bedrijven en instellingen. Maar hun aandeel stijgt wel. Nu is een kwart van de managers vrouw, 11 procent meer dan in 1994, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. In de industrie is het aandeel vrouwen in de raden van bestuur gestegen van 1,9 procent in 2000, naar 6,5 procent in 2004. Van alle hoogleraren is 6 procent vrouw.