30 miljoen voor natuurbeheer

Het kabinet gaat het gebruik van luchtwassers bij intensieve veehouderijen stimuleren met een subsidieregeling. Dat heeft minister Veerman (Landbouw, CDA) gisteren toegezegd tijdens de behandeling van de begroting van zijn departement over 2006. Het CDA had een motie van deze strekking ingediend.

Voor de subsidieregeling komt in 2006 15 miljoen euro beschikbaar uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Luchtwassers reduceren de uitstoot van stank en schadelijke stoffen als ammoniak. Voor de subsidiëring is wel toestemming nodig van de EU, maar Veerman zei dat hij daarvoor ,,alles op alles'' zal zetten.

In de komende zes jaar zal tevens 30 miljoen euro extra worden vrijgemaakt voor agrarisch natuurbeheer. In eerste instantie maakte Veerman 10 miljoen euro vrij, maar CDA en VVD wilden meer geld, omdat provincies en natuurorganisaties er volgens Kamerlid Koopmans (CDA) op wijzen dat het huidige budget onvoldoende is.

Verder zei Veerman dat de administratieve lasten in de landbouwsector in 2006 zullen dalen met 30 procent. Dit komt vooral door de nieuwe mestwetgeving die op 1 januari 2006 ingaat. Daarnaast zullen alle vergunningen die door het ministerie worden verleend nog eens worden doorgelicht op nut en noodzaak.

De minister komt in 2006 met een notitie over de wijze waarop hij educatieve projecten gaat stimuleren die jongeren natuurbewuster moeten maken. Ook bekijkt Veerman in hoeverre dit in samenwerking moet gebeuren met het ministerie van Onderwijs.

Minister Veerman heeft drie nieuwe maatregelen afgekondigd om de kans op een uitbraak van vogelgriep te verkleinen. Voor tentoonstellingen van pluimvee, loopvogels en postduiven moet vanaf maandag een vergunning worden aangevraagd. Nu volstaat nog een melding. Onder deze plicht vallen ook wedstrijdvluchten van duiven. Ook mogen op vogeljachten geen eenden meer als lokvogel worden gebruikt. In risicogebieden, waar pluimvee wordt afgeschermd van trekvogels, moet het drinkwater van het pluimvee onbereikbaar worden gemaakt voor wilde watervogels. Of het moet worden gezuiverd voordat het aan pluimvee wordt toegediend. De maatregelen zijn een uitwerking van Europese besluiten.