UWV volhardt in keuren WAO'ers

Uitkeringsinstantie UWV weigert te stoppen met de eenmalige herkeuring van arbeidsongeschikten. De onlangs opgerichte Stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) en de Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA) hadden UWV gesommeerd nog deze week met de grootschalige herbeoordelingsoperatie te stoppen. Zij spannen nu, zoals eerder aangekondigd, een kort geding aan tegen de uitkeringsinstantie.

De voorzitter van de raad van bestuur van UWV, J. Linthorst, wijst het verzoek op formele gronden af. In een brief aan de advocaten van CORV en LVA schrijft hij dat UWV wettelijk de taak heeft om de werknemersverzekeringen uit te voeren. De uitvoering van de herbeoordelingsoperatie valt hier ook binnen, aldus Linthorst.

CORV en LVA hadden ook een schadevergoeding geëist voor WAO'ers die door de herkeuring hun uitkering (gedeeltelijk) zijn kwijtgeraakt of nog dreigen te verliezen. UWV wijst dit eveneens af. Mensen die menen dat zij onterecht zijn goedgekeurd om te werken, moeten dit individueel aanvechten, schrijft Linthorst.

UWV is op 1 oktober vorig jaar begonnen met de eenmalige herkeuring van alle 325.000 WAO'ers die op dat moment 50 jaar of jonger waren. Hierbij worden nieuwe, strengere keuringscriteria gehanteerd. Aanvankelijk werd verwacht dat een kwart van de herkeurden hierdoor zijn uitkering geheel of gedeeltelijk zou verliezen, inmiddels blijkt dit bij de helft het geval te zijn.

Vorige week vrijdag lekte een intern rapport van UWV uit, waaruit bleek dat er onder de verzekeringsartsen en de arbeidsdeskundigen die de herkeuringen uitvoeren, grote onvrede bestaat over de operatie. Zij vinden dat de UWV-top te veel kijkt naar kwantiteit en te weinig naar de kwaliteit van de keuringen. Voor CORV, waarbij zich inmiddels 1.500 WAO'ers hebben aangesloten, en LVA was dit aanleiding om onmiddellijke stopzetting van de herkeuringen te eisen.

Tweede-Kamerlid Bussemaker (PvdA) heeft minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) gisteren bij het wekelijkse vragenuurtje gevraagd om een schriftelijke reactie op de vertrouwenscrisis bij UWV. Als deze brief, die uiterlijk morgen moet komen, vragen openlaat, wil zij volgende week een spoeddebat over de kwestie.