Tolheffing Duitsland

Peer Steinbrück, de beoogde minister van Financiën van de nieuwe coalitieregering van Duitsland, heeft gezegd dat hij zou kunnen overwegen een deel van het 12.000 kilometer lange Duitse Autobahn-netwerk te verkopen.

In het land van BMW, Porsche en Mercedes kan dat een politieke doodzonde zijn, want de snelwegen zijn enorm populair. Van elke drie kilometers die worden afgelegd op de Duitse wegen voert er één over een Autobahn.

Slechts weinig Europese landen hebben een systeem van tolheffing op de autowegen. Twee grote landen Frankrijk en Italië hebben dat wel. Maar het Franse autosnelwegnetwerk was pas een paar duizend kilometer lang toen in de jaren vijftig de tolheffing werd ingevoerd. En Italië heeft zijn autostrada's vanaf het begin met privaat geld laten financieren.

Toch is het niet moeilijk te begrijpen waarom de nieuwe Duitse regering bereid zou kunnen zijn de autobezitter tegen de haren in te strijken. Een van de redenen is dat het autoverkeer omhoog is geschoten na de toetreding van de Midden-Europese staten tot de EU. Duitsland heeft dit jaar al voorzichtig geëxperimenteerd met tolheffing voor vrachtwagens.

Maar tolheffing is slechts één kant van het verhaal. De Autobahnen verouderen en het netwerk is sinds 1990 nauwelijks uitgebreid, terwijl dat in andere Europese landen wel is gebeurd. Er zal meer moeten worden uitgegeven aan vernieuwing en verbetering. Dat kan doelmatiger geschieden met privé-kapitaal.

De autobezitters mogen dan niet veel op hebben met tolwegen, beleggers zullen zeker belangstelling tonen. De aandelenkoersen van tolwegmaatschappijen als het Franse ASF of APRR zijn dit jaar zo'n 30 procent gestegen. Participatiemaatschappijen zijn geïnteresseerd om het stabiele inkomen en de inflatiebestendigheid. De automobilisten leggen gezamenlijk zo'n 150 miljard kilometer per jaar af op de Duitse Autobahnen. Als de tol 8 eurocent per kilometer bedraagt, zou dat een omzet opleveren van circa 12 miljard euro en een waarde van 84 miljard euro vertegenwoordigen.

Dat bedrag kan volstaan om de Duitse overheid voldoende politieke moed te geven, nu zij aankijkt tegen een gigantisch begrotingstekort van 81 miljard euro. En er is weinig belangstelling voor een nieuwe aandelenverkoop van Deutsche Telekom of Deutsche Post. Angela Merkels coalitie moet de door Steinbrück gesuggereerde weg maar voortvarend inslaan.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Nina Koeppen