Schultz: prestatie van NS valt tegen

De prestaties van de Nederlandse Spoorwegen blijven achter bij eerder afgesproken normen. Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD) vindt die ontwikkeling ,,zeer zorgelijk''.

Schultz schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Ze heeft de president-directeur van NS om opheldering gevraagd. ,,NS zal snel de achterliggende oorzaken analyseren en de maatregelen meer inzichtelijk maken'', aldus Schultz.

De brief is een reactie op de halfjaarlijkse rapportage van de NS aan het ministerie. Hieruit blijkt dat de prestaties op het gebied van de punctualiteit lager uitkomen dan was afgesproken. Te veel treinen reden niet op tijd.

NS had eerder beloofd dat de punctualiteit op 86,5 procent uit zou komen, maar dit blijkt 85,6 te zijn. NS-president Veenman verwacht dat het een ,,forse uitdaging'' zal worden om het afgesproken percentage toch te halen. Bekend is dat de treinen in herfst en winter minder vaak volgens de dienstregeling vertrekken.

Ook de informatievoorziening is achtergebleven bij de afgesproken normen. In het afgelopen half jaar werd 29 procent van de reizigers goed ingelicht over een vertraging, terwijl 35 procent was afgesproken. NS presteerde goed bij het verschaffen van een zitplaats en op het gebied van de sociale veiligheid. Het aantal incidenten in en bij de trein daalde ten opzichte van 2004. Verder blijkt dat de treinen en stations schoner zijn geworden.

De NS-directie heeft in het gesprek met de staatssecetaris aangekondigd een aantal deskundigen `van buiten' naar de oorzaken te laten kijken. De uitkomsten van de analyse spelen een rol bij de beoordeling van de door NS gewenste tariefsverhoging voor 2006 en van het vervoerplan voor volgend jaar.