Prostitutie kan ook positief benaderd worden

Geen zichzelf respecterende prostituant wil misstanden. Laura Starink noemt in haar voorwoord in M van oktober, prostitutie überhaupt weerzinwekkend en vraagt zich af of het gezien de misstanden niet tijd wordt voor een nieuwe feministische beweging. Marleen de Pater (CDA) wil in haar reactie aandacht voor de vraag van de prostituant en stelt ter discussie of de `seksdindustrie' wel als aanvaardbaar onderdeel van de maatschappij in stand moet worden gehouden.

Toegegeven: zonder prostituant geen prostitutie, maar is hij daarmee de hoofdschuldige? Is niet veeleer het stigma van slechtheid dat sinds mensenheugenis op prostitutie rust de diepste oorzaak van alle misstanden daaromheen? Voor een `fatsoenlijk' mens is het not done om zich positief uit te laten over prostitutie. Daarmee zijn gouden kansen geschapen voor criminelen. Zij zijn gaarne bereid dat stigma van slechtheid te exploiteren met alle gevolgen van dien. Voor een `fatsoenlijk' mens is dit opnieuw een bewijs voor de veronderstelde slechtheid.

De Mr. De Graaf Stichting, de Stichting De Rode Draad en het Prostitutie Informatie Centrum hebben als eerste de moed gehad te ijveren voor de sociale acceptatie en de rechtspositie van prostituees. Prostitutie kan ook positief benaderd worden. Ze beantwoordt aan een maatschappelijke behoefte. Ze kan een alternatief zijn voor mannen die niet of naar hun zin onbevredigend seksueel aan hun trekken komen. Veel mannen ervaren protituees als hoogstaande begaafde vrouwen. Veel prostituees hebben plezier in hun werk als hun veiligheid gegarandeerd is en ze met respect benaderd worden. Er zijn feministes die vinden dat een vrouw moet kunnen kiezen voor het beroep van prostituee.