`Pensioenleeftijd Duitsland naar 67'

De toekomstige Duitse regering van CDU en SPD werkt aan plannen om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. De Financial Times schrijft vandaag dat te hebben vernomen van niet nader aangeduide politici die betrokken zijn bij de onderhandelingen over de nieuwe coalitie. Met name de christen-democraten onder leiding van Angela Merkel zouden hier een groot voorstander van zijn. De sociaal-democraten hebben nog twijfels, omdat hun achterban waarschijnlijk te hoop zal lopen tegen dergelijke plannen.