Museum landgoed Beeckestijn wordt definitief gesloten

Museum Beeckestijn wordt per 1 januari 2006 definitief gesloten. In het kader van de drastische bezuinigingsmaatregelen die de Gemeente Velsen moet treffen, heeft de Gemeenteraad besloten dat er daarna geen budget meer is om Beeckestijn open te houden. Dit bevestigt Klaas de Regt van de afdeling communicatie van de Gemeente Velsen. De meerderheid van de Raad wil dat bij verkoop moet worden gestreefd naar een zo hoog mogelijke opbrengst. Er wordt een makelaar gezocht om het landgoed te verkopen. De stadsadvocaat van Velsen zal onderzoeken of het huurcontract met de exploitant die nu een van de koetshuizen uitbaat, via een gerechtelijke procedure kan worden stopgezet. De Stichting Vrienden van Beeckestijn, bij monde van voorzitter John Veltman, blijft van mening dat sluiting van het landgoed pure vernietiging is van gemeenschapsgeld. De afgelopen jaren zijn de tuinen van het landgoed ingrijpend gerestaureerd. Ook vreest hij dat er hekken om het landgoed zullen worden gezet. ,,Dat is het risico wanneer het beheer en de exploitatie van een cultureel erfgoed in handen is van een van de lagere overheden.''