Imazighen

Treffend dat Imazighen, de naam waarmee Berbers zichzelf aanduiden, `vrije mensen' betekent. Wat dat betreft passen de Berbers naadloos in de Nederlandse bevolking. Hetzelfde geldt immers voor twee van de drie `stammen' waaruit het `autochtone' Nederlandse volk geacht wordt te zijn voortgekomen: de Franken en de Friezen.

    • L.J. Lewin