Herfst

Aangezien het nakijken van proefwerken Duits weliswaar mijn werk, maar niet mijn hobby is, vraag ik de leerlingen wel eens een mop of verhaaltje op de achterkant van hun blaadje te schrijven. Dat levert hun weliswaar geen punt extra op, maar veraangenaamt wel mijn werk.

Zo las ik op het proefwerkblaadje van Raoul (nu in de twintig, toen leerling in 2 vwo) het volgende: `Het is herfst, het wordt al vroeg donker. Ik sta voor het raam en kijk de tuin in, waar de gele blaadjes het natte gazon bedekken. Achter mij, onder de schemerlamp, ritselt mijn vader met de krant, kucht en zegt geërgerd:

,,Wat sta je daar nou, ruim die vieze blaadjes toch eens op.''

Ik denk: O god, hij heeft ze gevonden.'

Bijdragen van lezers zijn welkom via www.nrc.nl/ik

    • Paula Klaver