Hein Mulders

De kop van het korte bericht Hein Mulders artistiek leider Nederlandse Opera (25 oktober, pagina 9) was onjuist. Zoals ook in de tekst stond, wordt Mulders hoofd artistieke zaken van de Nederlandse Opera.