Grote opschoning voor huurtoeslag

De Belastingdienst heeft rond 42.000 huishoudens voorlopig geschrapt van de lijst met huishoudens die in aanmerking komen voor huursubsidie. Het gaat om dubbeltellingen of om mensen die al zijn overleden. Het ministerie van Financiën neemt volgend jaar de verantwoordelijkheid van de uitkering over van het ministerie van VROM. Na een eerste vergelijking van de gegevens van VROM met de eigen gegevens van de Belastingdienst en die van de Gemeentelijke Basisadministratie bleek dat een groot aantal huishoudens mogelijk ten onrechte in aanmerking komt voor de huurtoeslag, zoals de subsidie volgend jaar gaat heten.