Functie als ambassadeur mag niet te koop zijn 2

In het hoofdartikel over de vertraagde benoeming van een nieuwe VS-ambassadeur in Nederland staat een zeer opmerkelijke uitspraak: ,,Er is niets op tegen om de sponsors van een (her)verkiezingscampagne voor hun inspanningen met een hoge functie te belonen. Een financieel bevriende ambassadeur kan een betere toegang tot de president hebben dan een knappe carrièrediplomaat die de president niet kent en die misschien niet tot zijn partij behoort.'' Volgens deze redenering zouden grote geldschieters van het CDA (de partij van premier Balkenende en minister Bot) Nederland moeten vertegenwoordigen in bijvoorbeeld Washington, ook al hebben ze geen diplomatieke training en ervaring.

Vrijwel niemand in Nederland zou het met zo'n stelling eens zijn. Hetzelfde geldt mijns inziens voor de Verenigde Staten, ook al is het waar dat ,,veel Amerikaanse ambassadeurs die in Nederland hebben gediend [hun ambt dankten] aan de financiële rol die ze in verkiezingscampagnes hadden''.

Uw krant zou er goed aan doen te protesteren tegen dit soort corrupte praktijken, in plaats van ze te vergoelijken.

    • Michael Dallas