`Ernstige fouten' bij Amercentrale

De ontwerper en de bouwers van de ingestorte stelling in de Amercentrale in september 2003 wordt `ernstige fouten' en `nalatigheid' verweten.

Er is ,,onachtzaam, nalatig en onnadenkend'' gehandeld, zei officier van justitie H. Donker gisteren voor de rechtbank van Breda. Hij doelde op de aanleg van de steiger in een stoomketel van de Amercentrale, die op 28 september 2003 instortte. Daardoor kwamen vijf schoonmakers om het leven. Maar vóór de bouw begon was er in zijn ogen al een ,,ernstige fout'' gemaakt. Uit het onderzoek is gebleken dat het ontwerp van de zeventig meter hoge steiger al ondeugdelijk was.

In de regiezitting legde Donker ontwerper Marc. S., ingenieur van het Belgische steigerbouwbedrijf Albuko, dood door schuld ten laste, alsmede het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel: er vielen in Geertruidenberg drie zwaargewonden. De officier van justitie klaagde ook Albuko, diens Rotterdamse moederbedrijf Hertel en hoofdaannemer CMI uit Bergen op Zoom aan voor dood door schuld.

Volgens officier van justitie Donker was de constructie van de steiger ,,onvoldoende stevig'' door het ontbreken van schuine dwarsverbindingen. Bovendien was de bouwtekening niet compleet, en klopte de berekening van sterkte en stabiliteit niet. Het draagvermogen van de steiger was onvoldoende, want de steiger was niet verankerd aan de ketel.

De officier van justitie verweet S. verder dat hij zijn ontwerp niet had laten controleren of herberekenen. Dat deed hij zelfs niet nadat hij op de hoogte was gesteld van het feit dat diagonaal geplaatste steigerdelen waren doorgebogen. Officier van justitie Donker was van oordeel dat steigerbouwbedrijven Albuko en Hertel ,,aanmerkelijk nalatig en onachtzaam'' zijn geweest. Ze bouwden de steiger met een incomplete bouwtekening, en grepen niet in toen tekortkomingen in het ontwerp aan het licht kwamen.

Hoofdaannemer CMI heeft, zo oordeelde de officier van justitie, de bouw en de oplevering van de steiger onvoldoende uitgevoerd. ,,Er was tussen de betrokken partijen geen overleg, geen taakafbakening, geen coördinatie en geen controle'', stelde hij vast. CMI kreeg ook het verwijt dat het geen deskundigen heeft ingeschakeld om de tekening/berekening van het ontwerp te controleren. CMI deed dat zelfs niet nadat het bedrijf ter ore was gekomen dat de diagonale steigerdelen doorbogen.

Bij de zitting was een aantal nabestaanden aanwezig van de omgekomen arbeiders: drie mannen van Turkse afkomst en twee Amerikanen die zich in de Amercentrale met gritstralen bezighielden.

De familieleden hoorden voorzitter R. van den Heuvel van de rechtbank vertellen dat de zaak rondom de steiger in Geertruidenberg ,,technisch ingewikkeld'' en ,,moeilijk'' is.

,,Onder deze rechters zitten geen steigerbouwers'' merkte hij op. Hij heeft nog veel vragen aan de onderzoekers van TNO, die zich met het ongeluk bezighielden en er rapporten over schreven.

De regiezitting gisteren was pas openbaar, nadat de rechtbank de bezwaren van de betrokken bedrijven tegen de dagvaarding had verworpen. De ondernemingen vonden dat het ongeluk niet grondig genoeg is onderzocht.

In dagblad BN-De Stem zegt directeur J. Knoll van Hertel daarover vandaag: ,,Wij hebben bij TNO veel mogelijkheden aangedragen. Maar de onderzoekers zeiden dan: dat hoeven we niet te onderzoeken, daar komt niets uit. Of: dat kan het niet zijn. Wij vinden echter dat alle mogelijkheden onderzocht moeten worden. Je mag niets laten liggen.''

Knoll zei ook: ,,Dat neemt niet weg dat ik mijn verantwoordelijkheid niet uit de weg ga.''

Rechtbankvoorzitter Van den Heuvel voorspelde ,,veel zittingsdagen''. Die zijn volgend jaar gepland in de periode tussen 21 maart en 10 mei.

    • Guido de Vries