Compensatie dure stroom nog niet rond

De Tweede Kamer heeft de druk op het kabinet vergroot om per 1 januari compensatie te bieden voor de stijging van de elektriciteits- en gasprijzen voor huishoudens. Het kabinet houdt een slag om de arm.

Maxime Verhagen, fractieleider van het CDA, dreigde gistermiddag in de Tweede Kamer zelf met voorstellen te komen voor koopkrachtreparatie als het kabinet niet snel maatregelen voorstelt om de sterke stijging van de energiekosten voor huishoudens te compenseren. Volgens Nuon, een van de grote energieleveranciers in Nederland, zullen huishoudens volgend jaar gemiddeld 155 euro meer moeten betalen voor hun energieverbruik. In het koopkrachtbeleid van het kabinet is met 100 euro hogere energiekosten rekening gehouden.

Namens het kabinet zei minister Zalm (Financiën, VVD) te willen wachten op nadere berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) over de koopkracht volgend jaar, waarbij ook rekening wordt gehouden met onder meer de hoogte van de zorgpremie en de prijzen voor consumentengoederen.

Aangezien de energiebedrijven in november de gemiddelde prijzen voor volgend jaar vaststellen, wil Verhagen dat het kabinet maatregelen neemt zodat alle huishoudens in januari een korting op hun energierekening tegemoet kunnen zien.

Bij de algemene politieke beschouwingen na prinsjesdag beloofde premier Balkenende extra maatregelen om de effecten van blijvend hogere energieprijzen op de koopkracht volgend jaar te repareren. Het kabinet rekent voor 2006 met een olieprijs van 50 dollar per vat. Gisteren schommelde de olieprijs op de internationale markten tussen de 58 en 60 dollar per vat. Duurdere olie vertaalt zich met vertraging in hogere elektriciteits- en aardgasprijzen voor huishoudens.

Verhagen zinspeelde gisteren op een verhoging van de heffingskorting- een belastingvrijstelling op een deel van het energieverbruik – die alle huishoudens op hun energierekening krijgen. Zalm opperde als mogelijkheid om de milieuheffing ten behoeve van groene energie, nu 52 euro, te verlagen of helemaal te schrappen.

Tweede-Kamerlid Crone (PvdA) zag in de oproep van Verhagen een mogelijkheid om gemene zaak te maken met het CDA om nu al duidelijkheid over verlaging van de energierekening te krijgen. Hier ging Verhagen niet op in. Kamerlid Blok (VVD) wil de berekening van december afwachten. ,,Het is een illusie dat de overheid de inkomenspositie van 16 miljoen Nederlanders tot in detail kan regelen'', aldus Blok.