Alliantie tussen VNO-NCW en MKB

De voorzitters van werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW, L. Hermans en B. Wientjes, willen nauwer samenwerken. Dat zou de behartiging van de belangen van hun achterban ten goede komen.

Het bestuur van VNO-NCW zal vandaag een beslissing nemen over het voorstel, het MKB-bestuur bespreekt het maandag. Naar verwachting zal een gezamenlijke commissie worden ingesteld die over de vorm van de samenwerking moet adviseren. ,,De bureaus van de beide organisaties zouden bijvoorbeeld kunnen worden samengevoegd. We hebben hier ruimte genoeg'', zegt directeur L. van Kesteren van VNO-NCW. Hij wil niet vooruitlopen op een mogelijke fusie, evenmin als directeur W. van der Maas van MKB-Nederland. ,,Het einddoel van de besprekingen is nog helemaal open'', benadrukt Van der Maas.

Wel staat voor beiden vast dat de kwaliteit van hun lobby zou toenemen door betere samenwerking. De organisaties zitten bijvoorbeeld samen in overlegorganen als de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad. De afgelopen jaren namen ze over een paar belangrijke onderwerpen verschillende standpunten in. Zo was MKB, dat nadrukkelijk opkomt voor kleinere bedrijven, veel sterker gekant tegen afschaffing van de subsidie van VUT en prepensioen dan VNO-NCW, dat meer grote bedrijven onder zijn leden heeft. In het mislukte voorjaarsoverleg van vorig jaar namen de werkgeversorganisaties hierover zelfs gescheiden posities in.

Van Kesteren benadrukt dat de overgrote meerderheid van de VNO-NCW-leden kleine en middelgrote bedrijven zijn. Binnen de organisatie zijn volgens hem geen problemen met de afstemming van de belangen van grote en kleinere bedrijven, en hij voorziet daarin ook geen problemen met MKB.

Van Kesteren zegt dat de leden ook aandringen op samenwerking. ,,Leden die bij beide organisaties zijn aangesloten, zoals bouw en installatiebranche, willen ook landelijk meer samenwerking.''