Zalm dreigt lastenplan in te trekken

De voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting in 2007 loopt gevaar als het bedrijfsleven zich blijft verzetten tegen de gelijktijdige afschaffing van fiscale aftrekposten.

Deze waarschuwing uitte minister Zalm (Financiën, VVD) vandaag in een vraaggesprek met Het Financieele Dagblad. Zalm zegde overigens een beperkte lastenverlichting voor ondernemingen toe als smeermiddel om de fiscale operatie voor hen te vergemakkelijken.

Met name MKB-Nederland, de brancheorganisatie van het midden- en kleinbedrijf, verzet zich tegen het plan als dat per saldo geen lastenverlichting oplevert. Ook de vastgoedsector en de verzekeringsbranche hebben bezwaren. Het bankwezen en VNO-NCW zijn genuanceerd voorstanders.

Zalm zegt tegen de zakenkrant dat hij een groot voorstander is van het belastingplan, afkomstig van staatssecretaris Wijn (Financiën, CDA). Die wil de vennootschapsbelasting in 2007 verlagen naar 26,9 procent en tegelijk aftrekposten afschaffen waarvan ondernemingen en hun belastingadviseurs veelvuldig gebruik maken. Zalm: ,,De hoofdmoot moet zijn: financiering uit verbreding van de grondslag. Als iedere inperking van de aftrekposten achter de horizon verdwijnt, dan blijft het winstbelastingtarief op 29,6 procent (het tarief voor 2006, red.) hangen''. Zelf zegt hij voorstander te zijn van een tarief ,,met een vijf erin''. Zo zinspeelde hij eerder op 25,9 procent.

Volgens Zalm is in 2007 ,,nog 1 miljard euro beschikbaar voor lastenverlichting nu het begrotingstekort in rustiger vaarwater is terechtgekomen''. Over de verdeling van deze 1 miljard lastenverlichting tussen bedrijfsleven en particulieren zullen volgend jaar augustus bij de opstelling van de begroting voor 2007 knopen worden doorgehakt. Bij de besluitvorming zal de koopkrachtontwikkeling van burgers in het verkiezingsjaar 2007 een rol spelen.

De kritiek op het plan van Wijn om de verlaging van de vennootschapsbelasting te financieren uit afschaffing van aftrekposten richt zich op paar hete hangijzers. Zo wil Wijn de aftrekbaarheid van verliezen beperken tot acht jaar (nu: onbeperkt) en de afschrijving op onroerend goed beperken tot de marktwaarde (nu: afschrijving tot nul mogelijk). In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid voor het plan af, mits er geld beschikbaar komt voor investeringen `in kennis' en financieringsmaatschappijen.