Zalm dreigt fiscaal plan in te trekken

De voorgenomen verlaging van de vennootschapsbelasting in 2007 loopt gevaar als het bedrijfsleven zich blijft verzetten tegen de gelijktijdige afschaffing van fiscale aftrekposten.

Pagina 17