VS staken ontwikkeling bunker-buster

De Amerikaanse regering ziet af van de verdere ontwikkeling van zogenoemde bunker-busters, kleine kernwapens die bedoeld zijn om tot diep onder de grond door te dringen alvorens te ontploffen. In plaats daarvan zal er verder onderzoek komen naar conventionele wapens met hetzelfde doel. De Verenigde Staten beschikken nu niet over een wapen dat bijvoorbeeld bunkers metersdiep onder een rotslaag kan vernietigen. De kernkop was omstreden, omdat die volgens tegenstanders een nucleaire wapenwedloop zou kunnen stimuleren.