Vakbonden dreigen Shell met staking

Vakbonden FNV bondgenoten en CNV Chemie dreigen te staken in het pensioenconflict met Shell. Maandag moet het bedrijf de eisen hebben ingewilligd, anders leggen werknemers de raffinaderij Pernis stil.

Het conflict tussen het energieconcern en de bonden gaat over de versobering van de pensioenregeling. Shell wil de pensioenleeftijd verhogen van 60 naar 65 jaar. Ook moeten werknemers in de nieuwe regeling zelf 2 procent pensioenpremie gaan betalen. Werknemers met een jaarinkomen tot 60.000 euro betalen nu geen premie. Voor werknemers die al bij Shell in dienst zijn komt er een overgangsregeling, maar die vinden de bonden niet ruim genoeg.

,,Mensen zijn hier binnengehaald met een goede pensioenregeling als lokkertje. Dan kan je niet lopende de rit de afspraken aanpassen'', zegt bestuurder Egbert Schellenberg van FNV Bondgenoten. De overgangsregeling betekent bijvoorbeeld voor werknemers van tussen de 45 en 50 jaar dat zij een jaar of anderhalf jaar langer moeten doorwerken. ,,Bij een inkomen van 60.000 euro betekent een jaar langer doorwerken dat Shell 60.000 euro afpakt van de werknemer.''

De gezamenlijk optrekkende bonden eisen dat er niets verandert voor de 11.000 werknemers die nu onder de pensioenregeling vallen. Volgens hen is het pensioenfonds ,,kerngezond'' en is de wijziging een bezuiniging. Shell erkent dat het fonds gezond is, maar zegt dat de aanpassingen nodig zijn om het ook in de toekomst gezond te houden. De komende jaren zullen relatief veel mensen uitstromen, en er minder jongeren bijkomen. De aanpassingen noemt het bedrijf ,,fors''. ,,Maar daarom hebben we een ruime overgangsregeling'', zegt een woordvoerder. Shell wil niet zeggen of het op de eisen van de bonden zal ingaan.