Tekort waarde pensioen 105 mld

De Nederlandse pensioenfondsen komen samen 105 miljard euro tekort om de toekomstige verhogingen van de pensioenen van werknemers en gepensioneerden met de inflatie te betalen.

Dat blijkt uit becijferingen van adviesfirma Watson Wyatt en een toelichting van hoofd onderzoek R. van Gaalen. ,,De uitkomsten vallen me mee'', zegt Van Gaalen. ,,De pensioenwereld heeft klappen zonder weerga gehad, eerst de koersdalingen op aandelenmarkten in 2002, vervolgens de dalende rente. De pensioentoezeggingen bij vrijwel alle pensioenfondsen zijn nog steeds volledig door vermogen gedekt, en dat is een hele prestatie, zeker in vergelijking met de Verenigde Satten, waar het pensioensysteem aan het inzakken is.''

Gepensioneerden en werknemers beschouwen de jaarlijkse verhoging van hun pensioen (indexatie) met de inflatie of loonstijging als een absoluut recht. Doordat vrijwel alle grote pensioenfondsen de laatste jaren in reactie op de pensioencrisis hun pensioenen hebben gekoppeld aan het gemiddelde jaarlijkse loon plus een indexatie, tikt een lagere verhoging direct door in koopkracht van pensioenen van miljoenen mensen.

Indexatie is echter bij de meeste pensioenfondsen geen recht, maar een toezegging die wordt uitgevoerd als het pensioenfonds genoeg buffers heeft tegen koersverliezen. Ook daar zitten tekorten. Bij pensioenfondsen met te weinig buffers is het totale tekort 37 miljard euro. Er zijn ook tientallen fondsen met een overschot.

Watson Wyatt heeft de financiële positie op een rijtje gezet van de ongeveer 160 pensioenfondsen die klant zijn. De adviesfirma gebruikt daarbij de marktwaarde van de beleggingen én de pensioenverplichtingen eind 2004. Sindsdien zijn de posities niet noemenswaardig gewijzigd. Deze zogeheten marktwaardebenadering is vanaf 2007 verplicht, maar diverse grote fondsen, zoals ABP, rekenen hier al mee.

    • Menno Tamminga