Priemus slaat met fijnstof de plank mis

Terecht dat Hugo Priemus zich zorgen maakt over de bescherming van de volksgezondheid tegen schadelijke uitstoot van fijnstof (NRC Handelsblad, 18 oktober). Het is een lastige en soms technische discussie. Daarom is het belangrijk dat we ons op feiten baseren. De norm voor fijnstof (PM10) beschermt, anders dan Priemus beweert, wel degelijk tegen gezondheidsschade. Priemus doet alsof de hele norm nergens op slaat en het vooral gaat over niet-schadelijke deeltjes, zoals zeezout en zand. Feit is dat de norm op advies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is gebaseerd op de gezondheid van mensen, inclusief die minder schadelijke deeltjes. Je kunt die niet zomaar buiten beschouwing laten zonder ook meteen de norm aan te passen. Die norm is hard nodig, net als een aparte norm voor de kleinste deeltjes (PM2,5). En dan niet zo'n slappe, zoals de EU nu voorstelt, maar een effectieve. Die geldt in de VS al sinds 1997.

    • Mirjam de Rijk
    • Alg.Dir. Natuur