Nederland model in voorbereiding

Nederland dient als model voor andere landen bij de voorbereidingen op een grieppandemie. Het Europese Centrum voor infectieziekten (ECDC) in Kopenhagen vraagt Nederland om een checklist waarmee andere landen zich kunnen voorbereiden op een grieppandemie.

Volgens Marja Esveld, coördinator internationale infectieziektebestrijding, vervult Nederland een voortrekkersrol. Esveld kreeg als Nederlandse afgevaardige tijdens een driedaagse bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Commissie in Kopenhagen het verzoek voor zo'n checklist. ,,In Denemarken werd duidelijk dat wij het enige land in de wereld zijn dat niet alleen nationale draaiboeken klaar heeft liggen voor een pandemie, maar ook al lokale handleidingen heeft.'' In Nederland is al een infrastructuur om slachtoffers van een pandemie op te vangen. Lokale uitvoeringsorganisaties zoals de GGD's weten tot in detail hoe te reageren. ,,Wij hebben bijvoorbeeld heel concreet beschreven wat er moet gebeuren als huisartsenpraktijken overspoeld worden. Dan zijn er al hotels en sportzalen aangewezen voor de opvang van slachtoffers'', zegt Esveld.

Op de Deense bijeenkomst hebben 52 landen met elkaar uitgewisseld hoe zij zich voorbereiden op een grieppandemie. Experts hebben uiteen gezet hoe zij reageren op de vogelgriep. Binnen de Europese Unie zijn duidelijke verschillen in de voorbereidingen. Voormalige Oostbloklanden richten zich op de klassieke infectieziektebestrijding, zoals quarantaine, het sluiten van grenzen en controles bij luchthavens. West-Europese landen richten zich vooral op het inzetten van kostbare antivirale middelen en vaccins.

De WHO en de EU zijn momenteel op tournee voor een evaluatie van de wereldwijde voorbereidingen. De bevindingen van de bezoeken aan de eerste zes landen zijn bekend. Het zwakke punt van veel landen is dat geen goede laboratoria hebben om te bepalen of er sprake is van een influenza. Kazachstan en Roemenië bijvoorbeeld moeten afspraken maken met andere landen voor het doen van laboratoriumonderzoek.