Moord Hariri: Syrië riskeert sancties

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat Syrië overheidsfunctionarissen die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Libanese ex-premier Rafiq Hariri, oppakt en hen verplicht mee te werken aan het VN-onderzoek naar de moord. Doet Syrië dat niet, dan moet het rekening houden met sancties van de Verenigde Naties.

Dat is de inhoud van een ontwerpresolutie in de VN-Veiligheidsraad waaraan de drie landen werken naar aanleiding van het tussenrapport dat een VN-onderzoekscommissie heeft uitgebracht over de moord op Hariri in februari van dit jaar. De om zijn kritiek op de rol van Syrië in Libanon bekende ex-premier werd met een autobom vermoord in de Libanese hoofdstad Beiroet.

Volgens het rapport van de VN-commissie werd de moord op Hariri georganiseerd door functionarissen van de Syrische en de Libanese geheime dienst. De opsteller van het rapport, de Duitse officier van justitie Detlev Mehlis, klaagde bij de presentatie van zijn tussenrapport in de Veiligheidsraad, vorige week, over tegenwerking van Syrische zijde. Hij is er niet in geslaagd de Syrische president Bashar al-Assad te spreken te krijgen en hij heeft naar eigen zeggen diverse functionarissen betrapt op leugens of pogingen hem en zijn commissie te misleiden.

Volgens de tekst van de ontwerpresolutie, die de Veiligheidsraad binnenkort moet worden voorgelegd, moet Syrië op korte termijn - Mehlis heeft tot 15 december de tijd om zijn onderzoek te voltooien - Syrische verdachten in of buiten Syrië onvoorwaardelijk met de VN-commissie laten meewerken zonder dat bij verhoren andere Syrische functionarissen aanwezig zijn. Als Damascus blijft tegenwerken, kunnen sancties worden genomen die zijn genoemd in artikel 41 van het VN-handvest. Dat artikel voorziet in straffen in de vorm van gehele of gedeeltelijke verbreking van diplomatieke en economische betrekkingen. De sancties voorzien ook in een reisverbod voor en in de bevriezing van buitenlandse tegoeden van personen die door Mehlis' commissie worden aangewezen.

Het is onduidelijk hoe de ontwerpresolutie valt bij leden van de Veiligheidsraad die zich gewoonlijk verzetten tegen sancties, zoals Rusland, China en Algerije. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, John Bolton, heeft gezegd dat alle leden van de Veiligheidsraad zijn geconsulteerd. Hij zei ook dat hij niet verwacht dat tegen Syrië sancties zullen worden genomen voordat Mehlis de Veiligheidsraad op of rond 15 december zijn eindverslag voorlegt.

In Libanon zijn inmiddels tien mensen in staat van beschuldiging gesteld wegens betrokkenheid bij de moord op de Libanese ex-premier.