Leger des Heils ingezet bij jeugdzorg

De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) van de Bureaus Jeugdzorg krijgen hulp van medewerkers van het christelijke Leger des Heils bij het wegwerken van hun wachtlijsten.

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Ross van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) vandaag heeft verstuurd aan de Tweede Kamer.

Het aantal meldingen van kindermishandeling is in vier jaar tijd bijna verdubbeld. Dit jaar verwachten de meldpunten 11.480 meldingen binnen te krijgen. Hierdoor zijn bij bijna alle meldpunten wachtlijsten ontstaan. De staatssecretaris noemt de situatie in de regio's Haaglanden en Rotterdam en de provincie Noord-Brabant ,,zorgelijk''. Op 1 juli 2005 lagen daar nog meer dan 200 onbehandelde dossiers. Deze meldpunten hebben overigens al extra personeel gekregen, die konden worden betaald, doordat de staatssecretaris zes miljard euro extra heeft uitgetrokken voor de jeugdzorg. Toch is dat niet voldoende om voor het eind van dit jaar alle dossiers te behandelen, schrijft Ross in haar brief.

Ross heeft daarom de hulp van het Leger des Heils ingeroepen, dat een eigen afdeling Jeugdzorg en Reclassering heeft met naar schatting 400 medewerkers. Jacco Groeneveld, directeur van deze afdeling, noemt het verzoek van VWS om bij te springen ,,ongebruikelijk''. ,,Maar gezien het aantal incidenten van de afgelopen tijd is het wel te begrijpen dat het ministerie nu een onconventionele oplossing zoekt''.

Twaalf medewerkers van het Leger des Heils gaan een zogenoemde `flexforce' vormen, die zal worden ingezet bij alle AMK's met een wachtlijst. Zij hebben ruime ervaring met de jeugdzorg, waardoor zij snel inzetbaar zijn. Vanaf maandag krijgen zij een zesdaagse training die alle nieuwe medewerkers van de AMK's altijd krijgen. In november gaan ze aan het werk, vooralsnog voor een jaar. Elke twee maanden zal de samenwerking worden geëvalueerd.

De twaalf medewerkers van de flexforce worden door het ministerie betaald. Daarnaast huurt de provincie Noord-Brabant er vier in. Bij het meldpunt in deze provincie is de wachtlijst het langst. Daar liggen nog 460 dossiers met vermoedens van kindermishandeling.

De staatssecretaris verwacht dat met de hulp van het Leger des Heils de meeste wachtlijsten voor 1 januari 2006 kunnen worden weggewerkt. In Haaglanden, Noord-Brabant en Rotterdam zal dat wat meer tijd vergen.