Leger des Heils bij jeugdzorg ingezet

De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's) van de Bureaus Jeugdzorg krijgen hulp van medewerkers van het christelijke Leger des Heils bij het wegwerken van hun wachtlijsten.

Pagina 3