Internet Voorkeur

Studiehuis. Het studiehuis bestaat zeven jaar, reden voor het ministerie om te kijken hoe het in de praktijk werkt. Het is de eerste omvangrijke evaluatie van de tweede fase, de ingrijpende vernieuwing van de bovenbouw van havo en vwo die in 1998 werd ingevoerd. Leerlingen kiezen in de laatste twee jaar voor profielen met bijbehorende vakken en moeten zelfstandiger werken.

Uit de evaluatie, die minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) op 11 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat docenten in het hoger onderwijs vinden dat de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden van eerstejaars studenten afnemen. De studenten die sinds de invoering van de tweede fase van havo of vwo komen, weten minder dan hun voorgangers. Vaardigheden als werken met computers zijn goed ontwikkeld, maar hun taal- en rekenvaardigheid, nauwkeurigheid en analytische vermogens schieten tekort.

Op de website van het ministerie (minocw) is een apart dossier te vinden over het studiehuis, dat daar `tweede fase' heet. Daar is ook de evaluatie over zeven jaar studiehuis te vinden. Doorklikken naar `tweede fase'. Voor leraren zijn ook de website `tweedefase-loket' en de website van de grote onderwijsvakbond AOB nuttig.

www.minocw.nl

www.tweedefase-loket.nl

www.aob.nl