Geschil CDA en VVD over EU-uitbreiding

Tussen coalitiepartners CDA en VVD is onenigheid ontstaan over een mogelijke Nederlandse blokkade tegen de toetreding in 2007 van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie.

Het CDA wil de ratificatie van het desbetreffende toetredingsverdrag, die nog voor kerstmis dit jaar zou moeten plaatsvinden, uitstellen. ,,Anders geven we de laatste stok achter de deur weg om Roemenië en Bulgarije niet in 2007, maar pas in 2008 te laten toetreden tot de Unie'', aldus Kamerlid Van Dijk (CDA). Volgens de VVD heeft het CDA ,,een onterechte strafexpeditie tegen Roemenië en Bulgarije'' in de zin. ,,Omdat het CDA met de opening van onderhandelingen tussen de EU en Turkije nu zijn zin niet heeft gekregen, steekt men nu bij deze twee landen een spaak in het wiel'', aldus de VVD'er Van Baalen. Zijn partijgenoot Janine Hennis-Plasschaert, die lid is van het Europees Parlement, noemde toetreding per 1 januari 2007 gisteren onverantwoord.

Het CDA handelt in overeenstemming met een oproep van Camiel Eurlings, partijgenoot in het Europarlement. Die meent dat de gisteren verschenen sombere rapportage van de Europese Commissie over de mate waarin Roemenië en Bulgarije thans aan de voorwaarden voor toetreding voldoen, aanleiding vormt om de ratificatie van het toetredingsverdrag uit te stellen tot na de volgende rapportage van de Europese Commissie, komend voorjaar. Minister van Buitenlandse Zaken Bot (ook CDA), die zich eerder kritisch heeft uitgelaten over Roemenië, zegt vandaag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad dat de EU bij toetreders `strenger' dan in het verleden moet toezien op naleving van de normen.

Voor het CDA-streven lijkt voorshands geen Kamermeerderheid te bestaan. ,,Het lijkt me een beetje voor de bühne'', aldus Kamerlid Koenders (PvdA). Ook als Nederland het toetredingsverdrag ratificeert kan later nog bepaald worden op welke datum Roemenië en Bulgarije toetreden. CDA'er Van Dijk blijft echter bij zijn standpunt: ,,Ik zie niet in waarom snelle besluitvorming nodig is, wanneer het in die landen niet goed gaat.''