`Geef premier meer invloed op Europabeleid'

De premier moet meer invloed krijgen op het Europabeleid van de regering. Door de huidige besluitvorming waarbij de minister en staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken het voortouw hebben, vormt Europa te weinig onderdeel van het binnenlands beleid. Ook is Nederland vaak te laat bij het beïnvloeden van de Brusselse besluitvorming.

Dat stelt de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, in een vandaag gepubliceerd advies. De Raad bepleit niet zozeer nieuwe bevoegdheden voor de premier. Het gaat het adviescollege eerder om een betere ambtelijke ondersteuning van de minister-president door mensen met veel Brusselse ervaring. Ook moet de premier op eigen initiatief en zelfstandig Europese onderwerpen op de agenda van de ministerraad kunnen plaatsen, ,,zonodig tegen de wens van de eerst verantwoordelijke minister in'', aldus de Raad. Tot nu toe heeft `Buitenlandse Zaken' hierbij een grote rol. Ook moet de minister-president zich meer bemoeien met het uitzetten van een politieke strategie om de Nederlandse belangen in Brussel beter te verdedigen. Door de departementale verkokering gebeurt dat nu te weinig.

De Tweede Kamer had in juni de Raad van State om het advies gevraagd. Dit naar aanleiding van het nee op 1 juni tegen de Europese Grondwet. De Kamer vroeg zich af of de Nederlandse besluitvorming nog wel past bij de steeds grotere vervlechting met die van de Europese Unie. Ook wilde het parlement weten hoe de burger meer bij het Europees beleid kan worden betrokken.

De Raad van State vindt de Nederlandse besluitvorming te reactief. Onder meer door het gebrek aan politieke regie loopt Nederland nogal eens achter Brusselse feiten aan. Zeker in een uitgebreide Europese Unie waarin tijdig coalities met andere lidstaten moeten worden gesloten, is een sterke rol van de premier op z'n plaats en actievere controle door het parlement. Bovendien is de informatievoorziening aan het parlement via Buitenlandse Zaken over Brusselse plannen nu te a-politiek. Er staat te weinig in te lezen welke politieke afwegingen aan plannen en ontwerp-wetten ten grondslag liggen.

www.nrc.nl: Weblog Europa; tekst en achtergronden advies Raad van State