Eerste stap buiten overheid

Het is de eerste baan van Bert Bult (50) buiten de overheid. Na dertig jaar te hebben gewerkt voor de grondbedrijven van achtereenvolgens Huizen, Lelystad en Almere is hij sinds een week directeur van AM Grondbedrijf, onderdeel van projectontwikkelaar AM en het eerste geprivatiseerde grondbedrijf van Nederland. ,,De gemeentelijke grondbedrijven kopen grond, maken daar plannen voor, maken de grond bouwrijp en verkopen de kavels aan woningcorporaties of andere projectontwikkelaars. Bij AM ligt het net iets anders. Hier kopen en bewerken we grond voor eigen gebruik.'' Bults blikveld is nu een stuk breder: opereerde hij voorheen alleen in zijn eigen gemeente, nu komt hij in heel Nederland. ,,Dat is ook precies de reden waarom ik eens iets anders wilde. Ik kende het kunstje bij de gemeenten wel.'' Veel moeite met zijn overstap naar het bedrijfsleven heeft Bult niet. ,,Alles gaat hier wat sneller, maar ik voel nog geen cultuurschok.''

Personalia@nrc.nl

    • Friederike de Raat