Donner kapittelt Pechtold om uitspraken

Het kabinet dient eenheid uit te stralen bij het antiterreurbeleid. Premier Balkenende heeft minister Pechtold (D66) daarom terecht ter verantwoording geroepen.

Dat zei minister Donner (Justitie, CDA) vanochtend desgevraagd na afloop van een toespraak over terreurbestrijding in Amsterdam. De discussie over regeringsbeleid tegen terrorisme ,,moet in de ministerraad gevoerd worden'', aldus de minister van Justitie. Volgens Donner is ,,een minister vooral ingehuurd om de eenheid in het land te bewaken''.

De uitlatingen van Donner passen binnen de oplopende spanning tussen de grootste en de kleinste coalitiepartij, naar aanleiding van het optreden van minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing). Pechtold doet regelmatig uitspraken die afwijken van gemaakte afspraken in het regeerakkoord.

In een recent gepubliceerd interview in een blad van de SGP-jongeren had hij kritiek op premier Balkenende, die door frequent te waarschuwen voor aanslagen zou bijdragen aan ,,doemdenken'' in Nederland. Pechtold heeft inmiddels op aandringen van Balkenende zijn excuses gemaakt.

D66-leider Boris Dittrich nam Pechtold gistermiddag in bescherming. Volgens hem is Balkenende ,,angsthazerig'' bezig door ministers die hun eigen mening geven ter verantwoording te roepen. Hij noemde het ,,dom'' dat CDA-fractievoorzitter Verhagen Pechtold maandag opriep te vertrekken uit Den Haag als Pechtold het te veel `Haags gedoe' vindt.

De spanning tussen CDA en D66 vloeit ook voort uit een inhoudelijk meningsverschil over het antiterreurbeleid. Volgens de Democraten gaan sommige nieuwe wettelijke maatregelen van Donner te ver. Zo benadrukte Dittrich dat D66 tegenstander blijft van het verbod op het verheerlijken van terreur (zogeheten `apologie'). ,,Daarmee tast je wel de vrijheid van meningsuiting aan, maar houd je mensen die bereid zijn zichzelf op te offeren om terrorisme te bedrijven echt niet tegen. Als je dat suggereert, draai je de mensen een rad voor ogen'', aldus Dittrich gisteren. D66 komt naar verwachting later deze week met eigen voorstellen om terreur te bestrijden.

Tijdens een nieuwscollege van NRC Handelsblad en de Leidse Universiteit in Den Haag onderstreepte Donner gisteren op een vraag uit het publiek dat de nieuwe wet tegen apologie alleen personen treft die met hun uitlatingen doelbewust een gevaar vormen voor de openbare orde.

Donner erkent dat onschuldigen de dupe kunnen worden van vergissingen bij de uitvoering van de nieuwe anti-terreurwetten. ,,Dat gevaar voor vergissingen is er ongetwijfeld'', aldus Donner. De minister meent echter dat dit risico niet betekent dat hij ,,moet nalaten wat ik nodig oordeel om aanslagen te voorkomen.'' Donner zei dit in reactie op kritiek van politiek filosoof Van Gunsteren die wees op het gevaar dat onschuldige burgers slachtoffer worden van fouten van opsporingsdiensten.

REDE DONNER / VAN GUNSTEREN pagina 6