Brussel zet weer mes in regels

De Europese Commissie wil 222 Europese wetten en ruim 1.400 hieruit voortvloeiende regelingen intrekken of vereenvoudigen. Het betreft 15.000 van de 80.000 pagina's EU-regels, het zogenoemde acquis communautaire.

Het is de tweede stap in het Commissieplan om de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen. Vorige maand kondigde eurocommissaris Verheugen (Bedrijven en Industrie) al aan dat 68 nog niet afgehandelde wetgevingsvoorstellen worden ingetrokken of opnieuw bekeken.

Hij onderstreepte opnieuw dat betere regelgeving geen deregulering betekent. ,,De beleidsdoelstellingen veranderen niet, maar de manier om die te bereiken wordt gemakkelijker, goedkoper en effectiever voor burgers en bedrijven.'' Vooral voor kleinere bedrijven zijn administratieve verplichtingen een zware last.

De Commissie heeft een driejarenprogramma (2005-2008) opgesteld. Hierbij wordt begonnen met de sectoren die volgens de Commissie het zwaarst door bureaucratisch worden getroffen: automobielsector, bouw en afvalverwerking. Sectoren als voedingsmiddelen, cosmetica, farmaceutische producten en diensten volgen later. Ook regels op gebied van statistiek worden vereenvoudigd. De Commissie wil het driejarenprogramma geregeld actualiseren. Zij wil bij nieuwe wetgeving ook een herzieningsclausule opnemen.

De Commissie wil meer gebruik maken van EU-verordeningen, die directe werking hebben, en minder van EU-richtlijnen, die in nationale wetgeving moeten worden omgezet. Sommige regels wil de Commissie helemaal afschaffen, zoals typegoedkeuringen van auto's, omdat er al internationale regels bestaan. Ook wil Brussel wetten over een onderwerp bundelen, zoals in de cosmeticasector waar 45 richtlijnen tot 1 richtlijn worden samengevoegd. De Commissie wil ook meer overlaten aan bedrijfssectoren om standaarden en specificaties op te stellen, waardoor beter rekening kan worden gehouden met innovaties.

Het Commissieplan kwam tot stand na consultatie van belanghebbenden. Uit de consultaties bleek dat bedrijven en burgers meer last hebben van nationale dan van Europese regels. EU-regels leiden vaak tot een vereenvoudiging, omdat zij uiteenlopende regels van 25 lidstaten vervangen. Voor het intrekken of wijzigen van bestaande EU-wetgeving is een meerderheid nodig van het Europarlement en de 25 lidstaten.