Besliste man met klare kijk

,,Zooo! Dat is prachtig.'' Dominee Lieuwe Gulmans reageert even verbaasd als verheugd op het nieuws dat een van zijn voormalige gemeenteleden is voorgedragen tot het bijna-hoogste ambt bij ABN Amro. ,,Jazeker herinner ik mij Ron Teerlink'', zegt Gulmans licht geroerd, ,,ik heb hem gedoopt en getrouwd. Dat waren beide feestelijke gebeurtenissen.'' Eind jaren tachtig ging Teerlink bij Gulmans ter kerke, in de Oosterkerk te Hilversum. Hij was via zijn vrouw bij de Nederlands Hervormde Gemeente terechtgekomen, en was snel ,,enthousiast''. In januari 1988, nog geen half jaar na zijn belijdenis, trad hij als vice-voorzitter toe tot het college van kerkvoogden. Bankier Teerlink - hij werkte ruim een jaar bij de ABN als systeemanalist - werd vanzelfsprekend belast met de financiën. Gulmans: ,,Hij deed dat werk intensief en met veel inzet. Ron is een sympathieke, besliste man.''

Twee weken geleden kreeg Teerlink (44) een intern telefoontje. Hét telefoontje. Rijkman Groenink aan de lijn. Of hij `naar boven' wilde komen. De directeur-generaal, zoals zijn rang sinds juli 2002 heet, spoedde zich naar de lift. Het verzoek om toe te treden tot de raad van bestuur kwam onverwachts, zegt hij zelf in een korte toelichting. ,,Er circuleren voortdurend namen door het gebouw. Maar voor mij kwam het verzoek echt als een verrassing. Een aangename verrassing.'' Vrijdagochtend 14 oktober werd het wereldkundig gemaakt: Ron Teerlink wordt, met de twee andere veertigers Huibert Boumeester en Piero Overmars, voorgedragen voor de raad van bestuur. Nog dit jaar zullen de aandeelhouders in een bijzondere vergadering met de benoeming moeten instemmen. Teerlink krijgt drie taken: de infrastructuur van de bank (automatisering, huisvesting), het betalingsverkeer en de regio Zuid-Amerika. Met de eerste twee zaken is de aan de VU geschoolde bedrijfseconoom al jaren vertrouwd. Sinds Teerlink negentien jaar geleden aanmonsterde in het `klasje' bij de bank zat hij nooit op een snelle, sexy, commerciële post in de dealingroom of als fusie- en overnamefinancier. Hij heeft altijd achter de schermen aan de knoppen gezeten, bij wat bankiers de backoffice noemen: het automatiseringssysteem. Zijn huidige functie is directeur van de divisie Group Shared Services, die voor het hele concern verantwoordelijk is voor de automatiserings- en betalingssystemen.

Met de benoeming van Teerlink wordt de belangrijke rol van de automatisering binnen het bankbedrijf erkend, zegt Erik Dralans. De Belg Dralans is Teerlinks counterpart bij ING en kent hem sinds een jaar goed. Ze zijn beide commissaris bij Interpay, het bedrijf waarbij Nederlandse banken samenwerken aan hun geharmoniseerde betalingssysteem. Dralans: ,,Jarenlang was de backoffice ondergewaardeerd, maar inmiddels beseft men dat een doordacht ICT-beleid onmisbaar is.'' Teerlink speelt daarin bij ABN Amro al jaren een belangrijke rol, weet Dralans. ,,Ron was de drijvende kracht achter het verplaatsen van de IT-afdeling naar India.''

Rolf Smit, tegenwoordig financieel directeur van ABN Amro Nederland, was in de periode 1994-1999 Teerlinks directe baas in Duitsland. Met de verhuizing naar Duitsland - eerst Keulen, later Frankfurt - mocht Teerlink het woord Vorstandsmitglied op zijn kaartje zetten, directeur. In Duitsland, zegt voormalig baas Smit, was Teerlinks grootste verdienste om het Duits georiënteerde automatiseringssysteem gelijk te schakelen met de internationale ABN Amro-standaarden. ,,Een majeur project dat hij goed volbracht. Hij slaagde er vooral in om de verschillende belanghebbenden - de medewerkers, de klanten en de bedenkers ervan op het hoofdkantoor in Amsterdam - op één spoor te krijgen.'' Ook werkte hij aan de invoering van de euro, volgens Teerlink zelf zijn ,,grootste klus'' tot nog toe. Smit, voor wie Teerlinks benoeming ,,volstrekt geen verrassing is'', roemt verder vooral zijn humor, relativeringsvermogen, openheid en onbevangenheid. ,,Dat maakte hem in alle geledingen erg geliefd.'' Voor ING-collega Dralans zou Teerlink ook een goede leraar zijn. ,,Hij weet complexe zaken altijd op een simpele manier uit te leggen. Hij kent de dossiers en heeft er een klare kijk op.''

De inmiddels emeritus dominee Gulmans heeft nog sporadisch contact met Teerlink. ,,Ik krijg nog elk jaar een kerstkaart.'' Hij had begrepen dat Teerlinks band met de kerk na zijn emigratie verzwakt was, maar wist niet dat hij inmiddels bijna nooit meer op zondag naar de kerk gaat. ,,Dat moest hij dan maar weer eens oppakken, niet?''

    • Philip de Witt Wijnen