Vrouwen echt veel gevoeliger voor pijn dan mannen

Vrouwen voelen eerder pijn dan mannen. Wat eeuwenlang onbewezen moest worden aangenomen, heeft nu het begin van een wetenschappelijk fundament gekregen. Onderzoek aan 20 huidmonsters van kadavers toonde aan dat vrouwen ruwweg twee keer zoveel zenuwuitlopers in het gezicht hebben als mannen. Dat meldt het oktobernummer van `Plastic and reconstructive surgery', een vakblad voor plastisch chirurgen. In tien monsters vrouwenhuid werden gemiddeld 34 zenuwuitlopers per cm² gevonden, in tien monsters mannenhuid maar 17. Maar de spreiding in de tellingen was erg groot. Ook is de steekproef nog te klein voor een definitieve conclusie. Toch komt auteur Bradon Wilhelmi tot de uitspraak dat het nu aannemelijk lijkt dat het verschil in pijngewaarwording tussen mannen en vrouwen eerder een fysieke dan een psychosociale verklaring heeft. Vrouwen stellen zich niet aan.