Vaccin bij pandemie snel klaar

Op het moment dat het vogelgriepvirus muteert in een voor de mensen gevaarlijke variant kan binnen drie maanden een vaccin beschikbaar kan zijn. Dat heeft eurocommissaris Kyprianou (volksgezondheid) vanmorgen gezegd in het Europees Parlement. Normaal staat hier een periode van minimaal zes maanden voor.

Het europarlement toonde zich bezorgd dat veel lidstaten niet zijn voorbereid op het uitbreken van een pandemie. Er is vooral vrees dat onvoldoende vaccins beschikbaar zullen zijn. Voorts wil het parlement dat er vooral op Europese schaal gecoördineerde actie wordt ondernomen, in plaats van dat alle EU-lidstaten afzonderlijk maatregelen tegen de vogelgriep treffen.

In Nederland moeten sinds gisteren vrachtwagens die zijn gebruikt voor het transport van levend pluimvee of broedeieren buiten de Europese Unie of in EU-landen met vogelgriep, bij terugkeer in Nederland ,,zo snel mogelijk'' worden gereinigd en ontsmet. Dit moet ,,ook als het in het buitenland al gedaan is'', aldus het ministerie van Landbouw. De pluimveesector wil dat Nederland het voorbeeld van Frankrijk en België volgt en markten en tentoonstellingen met levende vogels verbiedt.

In zowel Duitsland als Portugal worden momenteel verdachte sterfgevallen onder vogels onderzocht op het H5N1-vogelgriepvirus. Frankrijk kondigde vanmorgen een gedeeltelijke ophokplicht voor pluimvee af.

Indonesië heeft een vierde dode als gevolg van vogelgriep gemeld. De 28-jarige man uit Bogor werd in september vorig jaar in een ziekenhuis opgenomen en stierf twee dagen later. Een laboratorium in Hongkong bevestigde gisteren pas dat de man was overleden aan het H5N1-virus.

WWW.NRC.NL: dossier vogelgriep