Uitstel dreigt voor invoering OV-chipkaart

De invoering van de chipkaart voor het openbaar vervoer dreigt opnieuw vertraging op te lopen.Dit bleek tijdens overleg gisteren tussen minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) en provincies en gemeenten.

Tijdens het overleg bleek dat de kosten van de chipkaart aanzienlijk hoger liggen dan geraamd. Peijs en de bestuurders van de lagere overheden besloten daarom een nieuw financieel onderzoek te doen.

Volgens wethouder Bruins van het stadsgewest Haaglanden is een extra bedrag nodig van 100 miljoen euro tot 150 miljoen euro bovenop de eerder door het rijk gereserveerde 90 miljoen euro. ,,We vinden landsbreed invoeren van de OV-chipkaart nog steeds heel wenselijk, maar dan moet de financiering deugdelijk zijn'', aldus Bruins. Hij wijst er op dat de onderdelen van het systeem duurder blijken dan gedacht.

Bovendien is er verschil tussen de diverse vervoersystemen. Voor invoering van de OV-chipkaart in de metro's van Amsterdam en Rotterdam geldt dat het kostendekkend zou kunnen zijn, onder meer doordat het zwartrijden door de invoering van het nieuwe systeem wordt teruggedrongen.

Aan het overleg gisteren werd deelgenomen door 19 partijen, bestuurders van provincies en gemeenten die opdrachtgevers zijn voor het openbaar vervoer in Nederland. De bestuurders hielden minister Peijs voor dat de invoering van de kaart op 1 januari 2007 nog zou kunnen wanneer nu harde garanties worden gegeven voor de financiën.

Volgens een woordvoerder van de minister zijn de vermeende extra kosten echter niet volledig financieel onderbouwd. Het nieuwe onderzoek naar de kosten zou begin december afgerond moeten zijn wanneer in de Tweede Kamer de behandeling van de begroting van het ministerie begint.

De woordvoerder van ministerie Peijs benadrukt dat de invoering van een chipkaart een initiatief is van de openbaar vervoerbedrijven, en niet van het ministerie.

De invoering van de OV-chipkaart heeft al eerder vertraging opgelopen. Nu zou het systeem volgens de betrokken partijen in 2007 operationeel kunnen worden.

Om de invoering op deze datum mogelijk te maken had had minister Peijs rond deze tijd echter het `go/no go-besluit' moeten nemen.

Deze datum lijkt niet gerhaald te worden. Onlangs heeft de minister de Tweede Kamer meegedeeld dat besluit uit te stellen omdat eerst uitgebreid onderzoek nodig is naar alle aspecten van het betaalsysteem. De politieke partijen in de Tweede Kamer zijn ongerust over de gang van zaken