`Roemenië en Bulgarije niet klaar voor EU'

Roemenië en Bulgarije zijn nog niet klaar om in 2007 volledig lid te worden van de Europese Unie. In een vanmiddag gepresenteerd, kritisch getoonzet rapport van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, staat dat beide landen ,,alle noodzakelijke inspanningen'' zullen moeten verrichten om te voorkomen dat toetreding tot de Unie met een jaar wordt uitgesteld.

Het jaarlijkse voortgangsrapport constateert in beide landen reeksen tekortkomingen. In eerdere rapportages was de Commissie vooral gereserveerd over de voortgang die in Roemenië werd gemaakt. Maar nu is het dagelijks bestuur ook opvallend kritisch over Bulgarije.

Bulgarije moet ,,extra inspanningen'' verrichten om het justitiële systeem beter te laten functioneren. Verder moet het land meer doen om de achterstanden bij de rechtbanken weg te werken en de strijd tegen de georganiseerde misdaad en corruptie intensiveren. Nog altijd bestaat het risico dat er gefraudeerd gaat worden met EU-geld, wat indirect gevolgen heeft voor de Europese belastingbetaler, zo stelt het rapport.

Over Roemenië worden ten aanzien van corruptie exact dezelfde opmerkingen gemaakt. Voorts wordt het land opgeroepen meer werk te maken van de hervorming van het administratief apparaat. Op het terrein van justitie, vrijheid van media en kinderbescherming constateert de Commissie in Roemenië verbeteringen.

Komend voorjaar zullen de regeringsleiders moeten besluiten of de toetreding van beide landen volgens plan op 1 januari 2007 kan doorgaan of dat het lidmaatschap met een jaar wordt uitgesteld.

ROEMENIË: pagina 5